Aspects-of-Urbanization-in-China-Shanghai-Hong-Kong-Guangzhou-IIAS-Publications-Band-6 49,95 EUR*